autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Technický dozor stavebníka (TDS)

 Nabízím provedení komplexního výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby v Brně a blízkém okolí. Jde o odborné zajištění zejména těchto činností:

 • kontrola úplnosti, věcné správnosti a technického řešení projektové dokumentace pro zhotovení stavby a rozpočtu
 • spolupráce na výběrovém řízení pro výběr zhotovitele stavby
 • kontrola smlouvy o dílo a nabídkového rozpočtu
 • předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu do stavebního deníku
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • vedení kontrolních dnů
 • kontrola kvality prováděných prací, dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a dodržování projektu stavby
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi
 • kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů
 • kontrola čerpání nákladů
 • sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv včetně fotodokumentace průběhu stavby
 • zajištění a kontrola postupu prací podle časového plánu stavby
 • kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na odevzdání a převzetí
 • účast a odborná pomoc při kolaudačním řízení
 • kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem

 

 

Kontakt

Ing. Josef Bárta

josef_barta@email.cz

Přímá 14,
Brno 642 00

+420 732-121-532

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode