autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Reference - Činžovní dům

Příklady staveb, kde jsem vykonával technický dozor stavebníka jako zaměstnanec firmy TRIGNIS, s.r.o.:

    * Brno, ul. Štefánikova – rekonstrukce činžovního domu

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode